WIFT workshop med Dara Marks og Deb Norton

ENGAGING THE FEMININE HEROIC

En 4 dages kvinde-workshop,
der udforsker den feminine heltindes fortællinger

Fra torsdag den 31/5 – søndag den 3/6

Filmskolen, København

4.000,- inkl. forplejning

Tilmelding og spørgsmål:

wift@wift.nu

(English version, further down!)

ENGAGING THE FEMININE HEROIC er en kontroversiel og praktisk skriveworkshop, der giver kvindelige forfattere og kunstnere nye metoder til af udforske deres personlige, kvindelige erfaringer kreativt, med henblik på at skrive stærkere og mere overbevisende fortællinger. Dara Marks og Deb Norton benytter feminine mytologiske fortællinger og arketyper som metode til at åbne op for de fortrængte feminine mysterier, der ligger i fælles kvindelige erfaringer i og med barndom, ungdom, venskaber, kærlighedsrelationer, fødsel, forældreskab, overgangsalder, alderdom og død.

DARA MARKS & DEB NORTON’S workshop er en guidet rejse ind i storytellingens ophav, set gennem dine egne personlige erfaringer. I mødet med det arketypiske feminine heroiske, vil du du lære nye metoder til at dykke ned og trække inspiration fra den dybe kreative kilde, som findes i det indre.

DEN FEMININE HELTEREJSE kan være svær at genkende (selv for kvinder), fordi næsten alle vestens populære fortællinger er rodfæstede i den traditionelle maskuline helterejse. Hvor målet i den maskuline fortælling er at udforske, forsvare, udtrykke og etablere sig selv i verden, handler den feminine helterejse om fællesskab, sammenhørighed og relationen til andre. Det er ikke mental eller fysisk styrke, der giver det feminine sin helteskikkelse, men der i mod evnen og modet til at dykke ned i de mørke, svært tilgængelige, skamfulde steder, som alle mennesker rummer – og hvorfra vi kan hente den kraft og essens der ligger i sammenhørighed og kærlighed.

Læs mere om Engaging the feminine heroic.

OBS! Workshoppen foregår på engelsk. Dara Marks og Deb Norton lægger vægt på at man kan deltage fuldt ud i programmet, alle dage.

Tidspunkter:

Torsdag den 31/5, kl. 9-17

Fredag den 1/6, kl. 9-22 (18-22 Filmvisning, artist talk og middag)

Lørdag den 2/6, kl. 9-22 (18-22 Middag og aften-session)

Søndag den 3/6 kl. 10-15

Spørgsmål og tilmelding:

wift@wift.nu

WIFT workshop with Dara Marks og Deb Norton

ENGAGING THE FEMININE HEROIC

 4 day writing workshop for women, that explores the feminine heroic storytelling.

 Thursday May 31 – Sunday June 3

The Danish National Filmschool, Copenhagen

4.000,- Danish Kroner, incl. catering

SIGN UP & QUESTIONS,  please email us:

wift@wift.nu

ENGAGING THE FEMININE HEROIC is designed to help women writers and artists gain greater access to their own internal creative vision in order to write stronger and more compelling stories. This course uses mythic epics as a means of entering more deeply into communication with the feminine mysteries surrounding our shared experiences of maidenhood, marriage, childbirth, menopause, crone wisdom and dying.

DARA MARKS & DEB NORTON offer a guided journey into the deep nature of storytelling through the lens of your own personal experiences. In this initiatory encounter with the archetypal heroic feminine you will learn how to draw from the deep well of creativity that lies within.

THE FEMININE HEROIC may be difficult to recognize (even for women) because most of the popular stories in our culture are grounded in the masculine heroic journey. Whereas the essential goal of the hero’s journey is to discover, defend, declare and establish our Self in the world, the great achievement of the feminine quest is communion, connection and relatedness to the Other. Therefore, it isn’t grit or physical prowess that gives the feminine her heroic stature, it is her ability to descend into dark, forbidding places that lie within each of us to retrieve our essence, which is interrelatedness and love.

Dara Marks og Deb Norton emphasizes that you should be able to participate in the full program all four days.

Read more about Engaging the feminine heroic.

Schedule:

Thursday May 31., 9-17

Friday June 1., 9-22 (18-22 Movie screening, artist talk and dinner)

Saturday June 2., 9-22 (18-22 Dinner and evening-session)

Sunday June 3., 10-15

SIGN UP & QUESTIONS, please email us:

wift@wift.nu